Świadczenie dotacyjne czy umowa kredytowa?

  • Posted on: 25 November 2018
  • By: addmean
Przedsiębiorcy, prócz samorządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych. W sumie na rozwój przedsiębiorstw zostanie określonych 20 mld euro. Stąd już teraz warto dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach będzie można otrzymać środki unijne.


Najogromniejszy wachlarz pomocy do dyrektywy posiadają mikro, nieduże oraz średnie firmy.


crm
Author: Wes Schaeffer
Source: http://www.flickr.com


Dofinansowania dla nich zostały przewidziane głównie w Programach Regionalnych poszczególnych województw, lecz także z Programu Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. W następnych siedmiu latach szerzej wykorzystywane będzie wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty poręczenia oraz kredyty udzielane przez finansowych pośredników, w tym również banki oraz fundusze pożyczkowe. Ich warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Największe szanse na dofinansowanie unijne dla firm mają inwestycje dokonywane w zakresie: Badania i Rozwój. Unijne dofinansowania będą wpierać rozwój infrastruktury B+R w jednostkach i prowadzenie przez nie prac badawczych - pomocne wskazówki. Zakres wsparcia świetnie oddaje hasło „ Od projektu do rynku”. Znaczy ono wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od tworzenia idei niespotykanych towarów, usług lub technologii, przez przygotowanie linii pilotażowych, po ich wprowadzenie na rynek.


Najogromniejsze szanse na dotację będą mieli przedsiębiorcy realizujący inwestycje w specjalizacjach określonych jako szczególnie ważne z puntu widzenia postępu rejonu a także państwa.


Dotacje unijne Wrocław wspomagać będą wprowadzanie w firmach rozwiązań wykorzystujących techniki informacyjno-komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż artykułów i usług w necie - dotacje unijne z Wrocławia. Wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem czy też kreowanie portali pracowniczych do kierowania zasobami personalnymi on-line.