Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych, czyli jasno o rynku Forex - poczytaj najciekawsze nowinki

  • Posted on: 11 March 2022
  • By: addmean
Giełda Papierów Wartościowych w dużej grupie osób wzbudza bardzo duże emocje. To właśnie giełda jawi się wielu osobom jako szansa na zarobienie wielkich pieniędzy. Trzeba jednak wiedzieć, że gra na niej związana jest z niemałym ryzykiem. Aby w ogóle była szansa na zdobycie sporych pieniędzy, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę. A pojęć do nauczenia się jest zaskakująco dużo.


Wśród pojęć, które poznać musi każdy, kogo interesuje giełda wymieniany jest Forex.

Nie obawiaj sie, że informacji na prezentowany wątek nie odnajdziesz, gdyż są tutaj. Wystarczy kliknąć na proponowany serwis, który jest pod linkiem.

Forex to nic innego jak rynek mający charakter walutowy, który umożliwia na
analiza wahań
Author: Allan Ajifo
Source: http://www.flickr.com
mającą miejsce cały czas wymianę walut. Forex działa niezależnie od pory dnia i nocy i używany intensywnie przez rządy rozmaitych państw, banki, oraz inwestorów różnego szczebla. Bez rynku Forex giełda nie byłaby w stanie funkcjonować. To właśnie dlatego pojawił się na rynku usług giełdowych specjalista, który określany jest mianem Forex broker lub – zamiennie – broker Forex - więcej na ten temat.

Forex broker – lub mówiąc nieco inaczej – broker Forex to specjalista, który na zlecenie klienta dokonuje obsługi rynku walutowego. Obsługa rynku Forex prowadzona jest poprzez nowoczesne łącza telefoniczne oraz skomplikowane systemy informatyczne. Także łącza informatyczne są używane do tego, aby waluty mogły zostać na rynku Forex wymienione. Forex to aktualnie największy rynek, jaki tylko istnieje na świecie. Jego obroty określa się już nie w milionach, ale w bilionach dolarów amerykańskich. Rynek Forex posiada naprawdę wiele zalet. Przede wszystkim wyróżnia go zaskakująca płynność, która umożliwia kupowanie lub sprzedawanie waluty niezależnie od pory dnia i nocy. Trudności mogą pojawić się jedynie w przypadku zleceń specyficznych, ale znacznej mierze uzależnione jest to od brokera, który nad daną transakcją sprawuje osobistą kontrolę.


Klienci o charakterze indywidualnym tak naprawdę nie uczestniczą w sposób osobisty w obrocie, który ma miejsce na rynku Forex. Do nich odnosi się tylko gra, które ma miejsce na platformie kierowanej przez konkretnego brokera. Kurs, który jest podawany jest zawsze podawany przez osobę brokera. Trzeba pamiętać, że może on być mniej lub bardziej zbliżony do kursu, który aktualnie stosowany jest na rynku. Należy pamiętać, że na rynku Forex na ogół powstaje konflikt interesów, którzy dotyczy samego brokera i jego klienta - więcej znajdziesz tu. Broker w wielu sytuacjach może bowiem mieć pragnienie tak manipulować kursem , który podaje klientowi, aby samemu zarobić na tym jak najwięcej. To właśnie dlatego tak istotne jest, aby zawód brokera na rynku Forex wykonywały jedynie wyjątkowo uczciwe osoby, które umieją takim pokusom się oprzeć. W przeciwnym razie może zdarzyć się tak, że klienci są tak naprawdę przez brokera, który ich obsługuje oszukiwani. A to jest bardzo niekorzystna sytuacja tak naprawdę dla każdej ze stron stron.