Jeśli zaczynasz nową pracę, dowiedz się jak wyglądają obowiązkowe szkolenia BHP

  • Posted on: 7 September 2022
  • By: addmean
Jeśli rozpoczynasz pracę w nowej firmie musisz mieć świadomość, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obligatoryjne kursy BHP. W szkoleniu BHP muszą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych obowiązków. Zgodnie z prawem wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Udział we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowego pracownika.
Co to znaczy? Pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na wykonywanie swoich obowiązków. Dlaczego? Według Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie stosownych kwalifikacji a także umiejętności. Dodatkowo pracownik powinien także znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie szkolenia wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Jeśli prezentowany tekst jest dla Ciebie ciekawy, odwiedź odnośnik, a zgłębisz więcej informacji, które Cię niesamowicie zaciekawią.

Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik może zaznajomić się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, jeśli pracodawca posiada taki dokument. Ponadto w trakcie szkolenia każdy słuchacz uczy się, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy. Kurs nie może trwać krócej niż 90 minut.

Natomiast instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio powiązany z konkretną pracą, którą pracownik będzie wykonywał. Szkolenie odbywa się na stanowisku pracy pracownika. W trakcie szkolenia pracownik dowiaduje się, w jaki sposób musi wykonywać swoje obowiązki, tak aby zachować zasady bezpieczeństwa. Poznaje zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował oraz sposoby zapobiegania im. Od czego uzależniony jest czas szkolenia? Czas szkolenia powinien być określony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy a także rodzaju pracy a także obecnych na stanowisku niebezpieczeństw. Natomiast szkolenia okresowe są przeznaczone dla pracowników wcześniej zatrudnionych. Mają usystematyzować uzyskaną wcześniej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracownicy poznają nowe przepisy. Szkolenia mogą być prowadzone w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego. Więcej informacji: .

W jaki sposób znaleźć najlepszą firmę, która przeprowadzi szkolenie?

Sprawa jest prosta. Jeżeli szukasz firmy szkoleniowej, możesz wspomóc się Internetem, wpisując przykładowo: szkolenia BHP Warszawa. W kilka sekund zobaczysz ile masz możliwości w tym zakresie. Jeżeli chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi także możesz wspomóc się internetem, wpisując nazwę kursu i wskazaną miejscowość. Jednak niezależnie na to, czy planujesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi, czy w Warszawie albo w innym mieście dobrze sprawdź firmę szkoleniową.Czy wszyscy powinni brać udział w szkoleniu BHP?

Jest możliwość zwolnienia jedynie ze szkolenia okresowego, jeżeli dany pracownik poświadczy odbycie takiego kursu w okresie od 6-ciu do 12-stu miesięcy wstecz. Musimy pamiętać, iż zakres tematyczny szkoleń musi być jednakowa. Nie istnieje opcja zwolnienia ze szkolenia wstępnego.