Uprawnienia prywatnego detektywa

  • Posted on: 4 September 2018
  • By: addmean
Sprawa „balansowania na granicy przepisów prawa” przez prywatnych detektywów budzi duże kontrowersje i rodzi sporo pytań. Jakie uprawnienia, ale również obowiązki posiada prywatny detektyw? Jak zwykle bywa nasze wyobrażenie mające umocnienie w kinematografiach sensacyjnych i książkach detektywistycznych nie pokrywa się z rzeczywistością. Jak jest na prawdę? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.
biuro detektywistyczne
Author: Tom Bennett
Source: http://www.flickr.com
Po pierwsze, by mienić się prywatnym detektywem, trzeba mieć stosowną licencję (jaką trzeba posiadać zawsze przy sobie i okazać ją na prośbę osoby, której działania detektywa dotyczą, a dodatkowo pozwolić na spisanie danych tj. dane osobowe detektywa i organ, jaki wydał ową licencję.

Jest to sprawa kluczowa, albowiem jedynie wtedy zastosowanie mają przepisy zamieszczone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Artykuł 6. tejże ustawy mówi, iż detektyw > www.spegro.pl w swojej pracy musi kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego a także szczególną starannością, żeby nie naruszyć niczyjej wolności jak też praw człowieka i obywatela. To ostatnie zagadnienie łączy się z następnym, 7. artykułem, jaki zakazuje detektywowi używania środków technicznych i metod oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych, jakie zastrzeżone są dla uprawnionych organów (takich jak policja czy wojsko).

Człowiek z aparatem
Author: włodi
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli detektyw pomimo wszystko użyje tychże środków grozi mu do trzech lat więzienia. Więc scenki przesłuchiwania przez prywatnych detektywów słynne z filmów akcji są fikcją? Nie zawsze. (rozwinięcie zagadnienia: spegro.pl/pl/prywatny-detektyw-olsztyn/) Detektyw nie ma bowiem prawa ujawniania źródła swoich informacji, chyba że sąd zdecyduje inaczej oraz uchyli zasadę tajemnicy zawodowej. Przepisy odnośnie tej sytuacji znajdują się we właściwych aktach prawnych. Następnym istotnym punktem będzie zbieranie danych osobowych.

Jak wiadomo są one chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., jednakże podczas wykonywania działań służbowych śledczy uprawniony jest do przetwarzania tychże danych bez zgody osób, których dane te dotyczą. Jednak nie powinien ich przekazywać dalszym podmiotom, a najpóźniej po zaprzestaniu praktyki detektywistycznej powinien zniszczyć je.Aby odnaleźć biuro detektywistyczne w swej okolicy najprościej jest posłużyć się internetem. W internecie odnajdziemy sporo ogłoszeń biur detektywistycznych: