aktuariusze

Z czego wynika konieczność posiadania rezerw na świadczenia pracownicze?

  • Posted on: 6 June 2019
  • By: addmean
obliczenia
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Zalecenie tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wdraża na firmy przymus tworzenia biernych wyliczeń międzyokresowych nakładów na rzecz zatrudnionych, także na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze ukazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.