dokument

Cudzoziemiec nabywający nieruchomość na Ukrainie musi do zawarcia porozumienia posiadać zaprzysiężone wyjaśnienie na słownictwo języka ukraińskiego.

  • Posted on: 2 February 2019
  • By: addmean
praca nad łumaczeniem
Author: The International Federation
Source: http://www.flickr.com
Słownictwo ukraińskie - to słownictwo należące do grupy słów wschodniosłowiańskich. używa go ponad 47 mln osób, głównie w państwie położonym nad Morzem Czarnym, gdzie ma status języka urzędowego, wykorzystywany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Słownictwo ukraińskie ze względów geograficznych i historycznych posiada naturalne pokrewnieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: większe – do białoruskiego i słabsze – rosyjskiego. Autor przekładu słownictwa ukraińskiego powinien posiadać uprawienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Podatki są w stanie niektórych wykończyć - sprawdź, jak i kiedy rozliczać się ze wszystkich obowiązków podatkowych

  • Posted on: 18 August 2017
  • By: addmean
formularz
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Każdy z nas dobrze wie, że należy się rozliczyć z organami państwowymi. Powinniśmy płacić podatki w naszym kraju, bo w inny wypadku staniemy się przestępcami. Gdy więc zakładamy firmę dowiadujemy się mnóstwa rzeczy.