statystyki

Jakim sposobem sprawnie i efektywnie przeprowadzić szkolenie BHP swoich pracowników?

  • Posted on: 22 August 2019
  • By: addmean
szkolenia
Author: Dirk Vorderstraße
Source: http://www.flickr.com
Posiadanie statecznego miejsca pracy jest bez wątpienia przez nas ogromnie pożądane. Statystyki widocznie ukazują, że względnie znaczący procent naszego społeczeństwa decyduje się na zatrudnienie na etacie, jaka jest nam w stanie zagwarantować należyte honorarium wypłacane co miesiąc. Wiele w tym przedmiocie jest oczywiście uwarunkowane od naszych zdolności manualnych oraz wykształcenia, które wielokrotnie zostawia nam nieco do poprawy.

Z czego wynika konieczność posiadania rezerw na świadczenia pracownicze?

  • Posted on: 6 June 2019
  • By: addmean
obliczenia
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Zalecenie tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wdraża na firmy przymus tworzenia biernych wyliczeń międzyokresowych nakładów na rzecz zatrudnionych, także na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze ukazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.