transakcje

Czy prowadzenie organizacji jest banalne w naszym kraju?

  • Posted on: 18 March 2019
  • By: addmean
Kodeksy
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Każdy z nas doskonale wie, ze Polska bez wątpienia należy do krajów o wyjątkowo niezmiernie dużym poziomie sformalizowania oraz zbiurokratyzowania. Taki stan rzeczy wybitnie często jest przez nas zauważany, niemniej wprawdzie wielokrotnie pozostaje nam nic innego jak tylko przyjąć go za naturalny. W tym miejscu należałoby bezsprzecznie nadmienić, że wielokrotnie nadmierne istnienie kodyfikacji prawnych w pewnej mierze ograniczona naszą przedsiębiorczość oraz wolność gospodarczą, co bez wątpliwości nie wpływa korzystnie na stan naszej gospodarki, w związku z tym też obligatoryjnie taki stan rzeczy powinien zostać zmieniony.