wycena

Z czego wynika konieczność posiadania rezerw na świadczenia pracownicze?

  • Posted on: 22 June 2018
  • By: addmean
obliczenia
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Konieczność utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wciela na jednostki konieczność tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych wartości na rzecz zatrudnionych, w tym na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze pokazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

Wycena nieruchomości musi okazać się zrobiona przez specjalistę

  • Posted on: 21 June 2018
  • By: addmean
wycena
Author: dhub limited
Source: http://www.flickr.com
Wycena nieruchomości powinna okazać się robiona przez odpowiedniego rzeczoznawcę
Jeśli chcemy sprzedać własną nieruchomość, to musimy mieć pewność, że cena jaką za nią zażądamy, nie będzie ani nazbyt wysoka, ani nazbyt mała.