wycena

Wycena nieruchomości musi okazać się zrobiona przez specjalistę

  • Posted on: 5 February 2018
  • By: addmean
wycena
Author: dhub limited
Source: http://www.flickr.com
Wycena nieruchomości musi być robiona przez wyszkolonego rzeczoznawcę
Jeżeli chcemy sprzedać własną nieruchomość, to powinniśmy mieć gwarancję, że kwota jaką za nią zawołamy, nie będzie ani nazbyt wysoka, ani nazbyt mała.

Z czego wynika konieczność posiadania rezerw na świadczenia pracownicze?

  • Posted on: 18 September 2017
  • By: addmean
obliczenia
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Zalecenie tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wypływa z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wprowadza na firmy przymus tworzenia biernych wyliczeń międzyokresowych wartości na rzecz zatrudnionych, w tym na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze ukazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.