zarządca

W jaki sposób powinno się prowadzić księgowość wspólnot mieszkaniowych?

  • Posted on: 15 April 2019
  • By: addmean
rachunkowość
Author: sanchezcl
Source: http://www.sxc.hu
Zarządca, zarząd czy jednostka ludzka, jaka zajmuje się kierowaniem nieruchomością, ma obowiązek składania właścicielom lokali dorocznego sprawozdania z działalności. Dodatkowo jednostka taka musi również prowadzić księgowość takiej posiadłości, w skład jakiej wchodzą koszty zarządu posiadłością wspólną, zaliczki przeznaczone na pokrycie tych kosztów i inne typy rozliczeń na rzecz danej nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe nie posiadają osobowości prawnej, wskutek tego są otoczone podatkiem dochodowym od osób prawnych.